Úřední deska
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Voznicová, Hana
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Vácha, Václav
Oznámení o přihlášených pohledávkách č.j. 152 EX 53/22 - 229
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Pipková, Eva
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Turták, Michal
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Kasl, Milan
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Balá, Tereza
Usnesení o odročení dražby č.j. 152 EX 11/11 - 257
Usnesení o dražební vyhlášce č.j. 152 EX 11/11 - 245
Exekuční příkaz prodejem nemovitostí č.j. 152 EX 33/11 - 28
Exekuční příkaz prodejem nemovitostí č.j. 152 EX 33/11 - 25