Úřední deska
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Otčenáš, Ladislav
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Mojsejová, Lucie
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Čemusová, Jana
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Cupák, Ladislav
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Bartůšková Khalilová, Lamis
Vyrozumění o právní moci - srážky ze mzdy - Gonda, Michal
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Dařílek, Bohumil
příkaz k úhradě nákladů exekuce - Gonda, Michal
Oznámení dle § 50 odst. 2 o.s.ř Gonda, Michal
usnesení o zrušení exekučního příkazu prodejem zástavy - Kubešová, Dana
Usnesení o příklepu č.j. 152 EX 201/13 - 540
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Svobodová, Alžběta
Oznámení dle § 50 odst. 2 o.s.ř Kubešová, Dana
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Honěk, Jan
Usnesení o odročení dražby č.j. 152 EX 11/11 - 257
Usnesení o dražební vyhlášce č.j. 152 EX 11/11 - 245
Exekuční příkaz prodejem nemovitostí č.j. 152 EX 33/11 - 28
Exekuční příkaz prodejem nemovitostí č.j. 152 EX 33/11 - 25