Úřední deska
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Šidlíková, Stanislava
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Jemelka, Zdeněk
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Jandečková, Nina
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Habart, Pavel
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Doležal, František
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Bartoš, Ondřej
vyrozumění o právní moci - důchod - Huclová, Helena
vyrozumění o právní moci - důchod - Huclová, Helena
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Kasl, Milan
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Harang, Milan
příkaz k úhradě nákladů exekuce - Huclová, Helena
Oznámení dle § 50 odst. 2 o.s.ř Huclová, Helena
Usnesení o odročení dražby č.j. 152 EX 11/11 - 257
Usnesení o dražební vyhlášce č.j. 152 EX 11/11 - 245
Exekuční příkaz prodejem nemovitostí č.j. 152 EX 33/11 - 28
Exekuční příkaz prodejem nemovitostí č.j. 152 EX 33/11 - 25