Úřední deska
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Honěk, Jan
Výzva pro přihlášené věřitele č.j. 152 EX 59/16 - 330
Usnesení o příklepu č.j. 152 EX 59/16 - 326
Oznámení o přihlášených pohledávkách č.j. 152 EX 59/16 - 328
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Sitař, Martin
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Procházka, Zdeněk
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Mojsejová, Lucie
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Švestková, Anežka
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Moži, Jozef
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Čemusová, Jana
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. CPS Expert s.r.o.
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Bartůšková Khalilová, Lamis
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Remiš, Stanislav
Usnesení o odročení dražby č.j. 152 EX 11/11 - 257
Usnesení o dražební vyhlášce č.j. 152 EX 11/11 - 245
Exekuční příkaz prodejem nemovitostí č.j. 152 EX 33/11 - 28
Exekuční příkaz prodejem nemovitostí č.j. 152 EX 33/11 - 25