Úřední deska
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Bitter, Eduard
příkaz k úhradě nákladů exekuce - Málková, Věra
příkaz k úhradě nákladů exekuce - Málek, Miloš
Oznámení dle § 50 odst. 2 o.s.ř Málková, Věra
Oznámení dle § 50 odst. 2 o.s.ř Málek, Miloš
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Semera, Tomáš
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Ďurčeková, Lucie
Usnesení o odročení dražby č.j. 152 EX 11/11 - 257
Usnesení o dražební vyhlášce č.j. 152 EX 11/11 - 245
Exekuční příkaz prodejem nemovitostí č.j. 152 EX 33/11 - 28
Exekuční příkaz prodejem nemovitostí č.j. 152 EX 33/11 - 25