Úřední deska
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Matunová, Kristýna
Vyrozumění o právní moci - srážky ze mzdy - Rýglová, Ivana
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Soukupová, Jaroslava
příkaz k úhradě nákladů exekuce - Rýglová, Ivana
Oznámení dle § 50 odst. 2 o.s.ř Rýglová, Ivana
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Prudnikov, Vladislav
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Loucký, Petr
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Klimešová, Jaroslava
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Zdražil, Jaromír
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Švehlová, Vasylyna
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Polgár, František, Mgr.
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Novák, Vlastimil
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Mojsejová, Lucie
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Harmáčková, Božena
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Ďurčeková, Lucie
Usnesení o odročení dražby č.j. 152 EX 11/11 - 257
Usnesení o dražební vyhlášce č.j. 152 EX 11/11 - 245
Exekuční příkaz prodejem nemovitostí č.j. 152 EX 33/11 - 28
Exekuční příkaz prodejem nemovitostí č.j. 152 EX 33/11 - 25