Úřední deska
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Mojsejová, Lucie
Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Prudnikov, Vladislav
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Polgár, František
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Cempírek, Martin
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Erbová, Radka
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Zonková, Michaela
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Mašát, Dominik
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Kvasnička, Erik
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Kubiš, Štefan
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Henzl, Martin
Usnesení o odročení dražby č.j. 152 EX 11/11 - 257
Usnesení o dražební vyhlášce č.j. 152 EX 11/11 - 245
Exekuční příkaz prodejem nemovitostí č.j. 152 EX 33/11 - 28
Exekuční příkaz prodejem nemovitostí č.j. 152 EX 33/11 - 25