Úřední deska
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Čabrada, Jiří
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Patočková, Veronika
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Keményová, Dagmar
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Pešula, Petr
Sdělení dle § 49 odst. 4 o.s.ř. Honěk, Jan
Usnesení o odročení dražby č.j. 152 EX 11/11 - 257
Usnesení o dražební vyhlášce č.j. 152 EX 11/11 - 245
Exekuční příkaz prodejem nemovitostí č.j. 152 EX 33/11 - 28
Exekuční příkaz prodejem nemovitostí č.j. 152 EX 33/11 - 25