Elektronická podatelna

Podmínky pro příjem zpráv a podání v elektronické podobě

 

Podatelna soudního exekutora mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty). Datové zprávy lze zasílat e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek. Podání v elektronické podobě a jejich přílohy je možné soudnímu exekutorovi zasílat 24 hodin denně, jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách úřadu.

                   
Adresa elektronické podatelny:

  1. ID datové schránky: hw6t33f
  2. e-mailová elektronická podatelna: podatelna@soudni-exekutor.org
  3. Příjem podání na technickém nosiči dat probíhá na adrese úřadu: Čechova 298, 391 65 Bechyně 

 

Technické podmínky pro příjem podání v elektronické podobě

 

  1. Maximální celková velikost datové zprávy včetně vložených dokumentů

email: 20 MB

datová schránka: 10 MB

 

  1. Datové formáty přijímaných dokumentů:

.txt, .htm, . html, .rtf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .jpeg, .MPEG-1, .MEPG-2, .MP3, .waw, .tif, .tiff, .gif, .pdf, .pdf/A, .zfo

 

  1. Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému (např. viry, trojský kůň atd.), považuje se takové elektronické podání za nedodané a soudní exekutor je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn. Totéž platí pro poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání.

 

  1. Podepisování zpráv a dokumentů

Podání v elektronické podobě zaslaná e-mailem musí být v souladu s procesními předpisy podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 

  1. Způsob příjmu zpráv a dokumentů na technickém nosiči dat

Přípustné nosiče dat: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW,USB flash disk