Aktuální sdělení

Exekuční poradny - EKČR celoročně

Exekuční poradny

Exekuční poradny

 

 


Varování Exekutorské komory České republiky

Varování EKČR ze dne 15.7.2014:

"Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před falešnými výzvami k zaplacení exekuce. V průběhu dnešního dne jsme obdrželi tisíce stížností týkajících se podvodných e-mailů, které vyzývají k úhradě pohledávek.
E-maily nejsou distribuovány z exekutorských úřadů a obsahují smyšlené a chybné údaje. Navíc jsou doručovány s přílohou ukrývající počítačové viry. Adresáti těchto e-mailů by rozhodně neměli otevírat přílohy, natož pak zasílat jakékoliv finanční prostředky na uvedené účty.

Podrobnější informace shromažďujeme a v průběhu dne je budeme upřesňovat. Adresáti podvodných e-mailů se v případě jakékoliv žádosti o pomoc mohou obrátit na Exekutorskou komoru ČR, která se chystá informovat orgány činné v trestním řízení."

 


Varování Exekutorské komory České republiky

 

Exekutorská komora České republiky varuje účastníky exekučních řízení před osobou, vydávající se za soudního exekutora.

Od 17. srpna 2011 byla řada osob kontaktována osobou, vydávající se neoprávněně za soudního exekutora - konkrétně se jedná o JUDr. Marka Holečka, respektive o jeho údajný exekutorský úřad.

JUDr. Marek Holeček využívá falešných stránek exekutorského úřadu na adrese: www.rychlyexekutor.cz a dále falešných stránek neexistující "Exekutorské unie" na stránkách www.exekutorskaunie.cz.

Uvedená osoba není soudním exekutorem a není oprávněna činit úkony v exekučním řízení. Uvedený úřad neexistuje. Osloveným účastníkům exekučních řízení důrazně doporučujeme neplatit uvedenému subjektu žádné finanční prostředky.

Dne 17. srpna 2011 požádala Exekutorská komora České republiky Policii ČR o zablokování účtů falešného soudního exekutora a zároveň podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Případ v současné době řeší Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování.

Exekutorská komora doporučuje adresátům těchto výzev, kteří požadovanou částku dosud neuhradili, aby výše uvedenému policejnímu orgánu zaslali výzvu, kterou od falešného exekutora obdrželi; bude využita jako podklad pro trestní stíhání. V případě, že již adresát požadovanou částku uhradil, doporučujeme, kromě výše uvedeného, bezodkladné podání trestního oznámení policejnímu orgánu či státnímu zastupitelství, nebo připojení se k trestnímu stíhání.

Kontaktní údaje Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV:

Policie České republiky, Policejní prezidium,
pošt. schr. 62/OKFK, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
telefon: +420 974 863 416 (sekretariát)
fax: +420 974 863 814
e-mail (sekretariát ředitele): uokfk@mvcr.cz