Dražby

Orná půda o výměře 4,0484 ha u Blovic

!!!!! Zrušeno !!!!!!!!! - Elektronická dražba - 6.8.2020 v 15:00 hod. - portál (webová adresa) www.drazby-exekutori.cz

 

Zemědělský pozemek o výměře 40484 m2 - orná půda v katastrálním území Vlčice u Blovic 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
original-znalecky-posudek959762501.pdf 719.3 Kb
usneseni-o-narizeni-drazebniho-jednani976863665.pdf 185.4 Kb
usneseni-o-zruseni-elektronicke-drazby383693852.pdf 174 Kb

Podíl 3/8 na rodinném době v Praze - Velké Chuchli

Elektronická dražba 17.8.2020 v 15:00 hod. - portál (webová adresa): www.drazby-exekutori.cz

 

Podíl o velikosti 3/8 na rodinném domě v Praze - Velké Chuchli se zahradou. Jedná se o zděný nepodsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubkovou kanalizaci, obecní vodovod a plynové vedení. V objektu je situována garsoniéra a dvě bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením a samostatnými vstupy. Ve věci bylo na základě návrhu druhé spoluvlastnice zahájeno řízení o vypořádání spoluvlastnictví, informace o zahájeném řízení je v katastru nemovitostí zapsána pod sp.zn. Z-26343/2020.

Podíl 3/8 na rodinném době v Praze - Velké Chuchli

Podíl 3/8 na rodinném době v Praze - Velké Chuchli

Podíl 3/8 na rodinném době v Praze - Velké Chuchli

Podíl 3/8 na rodinném době v Praze - Velké Chuchli

Podíl 3/8 na rodinném době v Praze - Velké Chuchli

Podíl 3/8 na rodinném době v Praze - Velké Chuchli

Podíl 3/8 na rodinném době v Praze - Velké Chuchli

Podíl 3/8 na rodinném době v Praze - Velké Chuchli

Podíl 3/8 na rodinném době v Praze - Velké Chuchli

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
usneseni-o-narizeni-drazebniho-jednani750793041.pdf 192.6 Kb
znalecky-posudek112149749.pdf 5992.8 Kb

Dům s pozemky v Karlových Varech (podíl 1/2 - druhá polovina dražena současně v další dražbě)

Elektronická dražba 3.9.2020 v 15:00 hod. - portál (webová adresa): www.drazby-exekutori.cz

 

Podíl 1/2 na rodinném domě s pozemky v Karlových Varech (druhá polovina se draží současně v další dražbě). Rodinný dům je postaven ve svažitém terénu nad komunikací Slovenská. Dům je napojen na elektrorozvodnou síť, kanalizace svedena do žumpy. Okolí je tvořeno lesem. Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený rodinný dům se dvěma byty. 1NP - závětří, hala, koupelna, WC, 5 pokojů, schody, 2. NP - kuchyň, 3 pokoje, hala, spíž, koupelna, WC. Nad 2. NP je volný půdní prostor s možností vestavby dalších místností. Interiéry jsou ve stavu ke kompletní rekonstrukci. Předmětem této dražby není podíl na pozemku parc. č. 850/2.

 

Dům s pozemky v Karlových Varech (podíl 1/2 - druhá polovina dražena současně v další dražbě)

Dům s pozemky v Karlových Varech (podíl 1/2 - druhá polovina dražena současně v další dražbě)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
usneseni-o-narizeni-drazebniho-jednani698513873.pdf 198.6 Kb
znalecky-posudek309398353.pdf 7335.6 Kb

Dům s pozemky v Karlových Varech (podíl 1/2 - druhá polovina dražena současně v další dražbě)

Elektronická dražba 3.9.2020 v 15:00 hod. - portál (webová adresa): www.drazby-exekutori.cz

 

Podíl 1/2 na rodinném domě s pozemky v Karlových Varech (druhá polovina se draží současně v další dražbě). Rodinný dům je postaven ve svažitém terénu nad komunikací Slovenská. Dům je napojen na elektrorozvodnou síť, kanalizace svedena do žumpy. Okolí je tvořeno lesem. Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený rodinný dům se dvěma byty. 1NP - závětří, hala, koupelna, WC, 5 pokojů, schody, 2. NP - kuchyň, 3 pokoje, hala, spíž, koupelna, WC. Nad 2. NP je volný půdní prostor s možností vestavby dalších místností. Interiéry jsou ve stavu ke kompletní rekonstrukci.

 

Dům s pozemky v Karlových Varech (podíl 1/2 - druhá polovina dražena současně v další dražbě)

Dům s pozemky v Karlových Varech (podíl 1/2 - druhá polovina dražena současně v další dražbě)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
usneseni-o-narizeni-drazebniho-jednani286971727.pdf 276.6 Kb
znalecky-posudek579543178.pdf 6653 Kb

Bytový dům v Hostinném

!!! Odročeno !!!! - Elektronická dražba - portál (webová adresa) www.drazby-exekutori.cz 

 

Jedná se o zděný, částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími s využitým podkrovím pod valbovou střechou krytou šindelem na adrese Nádražní 514, Hostinné. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. V prvním nadzemním podlaží jsou situovány dvě bytové jednotky o velikosti 2+1, každá s kompletním sociálním zařízením. Ve II. nadzemním podlaží jsou situovány dvě bytové jednotky o velikosti 2+1, každá s kompletním sociálním zařízením. V podkroví je bytová jednotka o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Dům byl postaven v roce 1925, v roce 1992 byl napojen na plyn. V roce 2000 byla provedena rekonstrukce krovu, výměna střešní krytiny, bleskosvodu a klempířských konstrukcí a rekonstrukce rozvodů elektra, vody a kanalizace. Dále byla vybudována bytová jednotka 4+1 v podkroví domu a v roce 2006 bylo v této jednotce provedeno ústřední vytápění. Všechny byty v domě jsou pronajaty. 

 Bytový dům v Hostinném

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Usnesení o nařízení elektronické dražby.pdf Bytový dům v Hostinném 169.6 Kb
Usnesení o odročení elektronické dražby697247666.pdf Bytový dům v Hostinném 155.9 Kb
znalecký posudek359379346.pdf Bytový dům v Hostinném 4303.3 Kb

Rodinný dům v Trutnově na velmi lukrativním místě

!!! Odročeno na neurčito !!!!

 

Přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím bez podkroví pod sedlovou střechou krytou betonovou taškou. Dům sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+kk s kompletním sociálním zařízením. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Stáří domu cca 10 let. Mezi příslušenství a součásti domu patří mimo jiné venkovní bazén a zemní sklep 

 

Rodinný dům v Trutnově s venkovním bazénem

 

Rodinný dům v Trutnově s venkovním bazénem

 

Rodinný dům v Trutnově s venkovním bazénem

 

Rodinný dům v Trutnově s venkovním bazénem

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fotografie nemovitostí.PDF Rodinný dům v Trutnově na velmi lukrativním místě 866.1 Kb
Usnesení o nařízení dražebního jednání898639509.pdf Rodinný dům v Trutnově s venkovním bazénem 150.6 Kb
Usnesení o nařízení nového termínu elektronické dražby647507241.pdf Rodinný dům v Trutnově na velmi lukrativním místě 159.7 Kb
Usneseni o odroceni.pdf 156 Kb
Usnesení o odročení elektronické dražby548146884.pdf Rodinný dům v Trutnově na velmi lukrativním místě 161 Kb
Usnesení o odročení elektronické dražby593149445.pdf Rodinný dům v Trutnově s venkovním bazénem 123 Kb
znalecký posudek896910212.PDF Rodinný dům v Trutnově s venkovním bazénem 7222.2 Kb

Rodinný dům v Boskovicích - připravováno

1.      pozemek parc. č. 1078 o výměře 95 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Boskovice, obec Boskovice, zapsáno na listu vlastnictví 545 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice

2.      budova č.p. 562, část obce Boskovice - objekt bydlení, na pozemku parc. č. 1078, v katastrálním území Boskovice, obec Boskovice, zapsáno na listu vlastnictví 545 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice

Rodinný dům v Boskovicích - připravováno

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
posudek-33-11.pdf 533.4 Kb